Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BV9532 Hoge Raad 20 april 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV9532

Datum: 20-04-2012

Onderwerp: Ontslag op staande voet

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens diefstal; art. 7:677, 678 lid 2 sub d BW. Ontslag nietig? Persoonlijke omstandigheden werknemer moeten in beoordeling worden betrokken. Ook indien gevolgen ingrijpend zijn, kan afweging persoonlijke omstandigheden tegen aard en ernst dringende reden tot slotsom leiden dat onmiddellijke beëindiging arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is (vgl. HR 21 januari 2000, LJN AA4436, NJ 2000/190). Oordeel dat aan het ontslag ten grondslag redenen dit ontslag kunnen dragen, berust op juiste rechtsopvatting en is alleszins begrijpelijk.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam