Hoge Raad 24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:801

Datum: 24-04-2020

Onderwerp(en): Vereffening

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Faillissementsrecht. Verzoek ex art. 69 Fw van bestuurders failliete B.V. om faillissement te doen beëindigen, op de grond dat alle geverifieerde schuldeisers en de boedelkosten kunnen worden voldaan. Ontvankelijkheid verzoekers; invloed persoonlijk faillissement van bestuurder. Mocht het verzoek worden afgewezen met het oog op verdere uitwinning activa t.b.v. niet geverifieerde schuldeisers en aandeelhouders? Art. 179 en 193 Fw. Vereffening vermogen ontbonden vennootschap na faillissement (art. 2:23 BW).

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Wouter Jongepier

advocaat New Amsterdam Legal

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: