Hoge Raad 28 september 2018

ECLI:NL:HR:2018:1776

Datum: 28-09-2018

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Letselschaderecht

Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht; tekortkoming. Opdrachtnemer behoudt zelf de geldbedragen die bestemd waren voor derde. Schade van opdrachtgever? Causaal verband. Bewijslast van (niet-)afdragen; art. 7:403 lid 2 BW.