Hoge Raad 3 april 2015

ECLI:NL:HR:2015:837

Datum: 03-04-2015

Uitspraak naam: Eikendal qq/Lentink

Onderwerp(en): Hoofdelijke aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vermogensrecht. Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij voor schulden dochtermaatschappij, art. 2:403 lid 1 onder f BW. Gevolgen van dading tussen schuldeiser en (curator) dochtervennootschap voor aansprakelijkheid moedermaatschappij uit hoofde van afgelegde 403-verklaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij, art. 6:7 e.v. BW. Betekenis ‘garantie’ in aan art. 2:403 BW ten grondslag liggende

Europese richtlijnen, keuze Nederlandse wetgever.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Etzel van Dooren

universitair docent Universiteit Utrecht, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: