Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:3076 Hoge Raad 31 oktober 2014

ECLI:NL:HR:2014:3076

Datum: 31-10-2014

Onderwerp: Onmiddelijksheidsbeginsel

Overige onderwerpen: Recht op mondelinge behandeling, Rechterswisselingen, Uitspraak en beschikking

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 362 Rv., Art. 130 Rv., Art. 134 Rv., Art. 20 Ow, Art. 37 Ow, Art. 279 lid 1 Rv.

Vindplaats: Avdr.nl

Procesrecht. Recht op mondelinge behandeling, art. 134 Rv en art. 6 EVRM. Belang dat uitspraak wordt gewezen door rechter(s) ten overstaan van wie de mondelinge behandeling plaatsvond. Procedure bij vervanging van rechter(s) na mondelinge behandeling: kennisgeving door gerecht; mogelijkheid nadere mondelinge behandeling te verzoeken; motiveringsplicht rechter bij afwijzing van dat verzoek; belang van opgemaakt proces-verbaal. HR komt in zoverre terug van HR 25 september 1941, NJ 1942/227, HR 5 april 1963, NJ 1963/338 en HR 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1103, NJ 1991/26. Overgangsmaatregel. Gevolgen voor onteigeningszaken (HR 11 maart 1964, NJ 1964/182).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam