Hoge Raad 5 juni 2020

ECLI:NL:HR:2020:1016

Datum: 05-06-2020

Uitspraak naam: X c.s./Geelenq.q .

Onderwerp(en): X c.s./Geelenq.q .

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Faillissementsrecht. Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw). Vraag of nog bate aanwezig is. Mogelijkheid om beroep te doen op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Wouter Jongepier

advocaat New Amsterdam Legal

Bekijk profiel