ECLI:NL:HR:2020:1016

Datum: 05-06-2020

Uitspraak naam: X c.s./Geelenq.q .

Onderwerp: X c.s./Geelenq.q .

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Vindplaats: Extern

Faillissementsrecht. Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw). Vraag of nog bate aanwezig is. Mogelijkheid om beroep te doen op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

Ga naar uitspraak