Rechtbank Amsterdam 3 februari 2021

ECLI:NL:RBAMS:2021:361

Datum: 03-02-2021

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

53 Fw. Bank mag haar schuld aan de boedel (vergoeding onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten) verrekenen met haar vordering op de boedel. De schuld vloeit voort uit de vóór faillietverklaring bestaande rechtsverhouding tussen de Bank en faiilliet.