Hoge Raad 12 april 2024 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 31 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 26 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2021:11051 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 november 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:11051

Datum: 30-11-2021

Onderwerp: Art. 7:658/611 Bw

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht

Vindplaats: Avdr.nlHoger beroep van beschikking in deelgeschilprocedure.
Werkgever aansprakelijk wegens tekortkoming in de zorgplicht in de zin van artikel 7:658 BW.
Onvoldoende instructie voor gebruik ladders.
Geen bewuste roekeloosheid. Het hof doet de zaak zelf af.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht