Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2018:13949 Rechtbank Den Haag 27 november 2018

ECLI:NL:RBDHA:2018:13949

Datum: 27-11-2018

Onderwerp: Artikel 1.4 Aw

Overige onderwerpen: Jurisprudentie ECLI:NL:RBOVE:2016: 3761 Rechtbank Overijssel 30 september 2016Aanbesteding levering en onderhoud gladheidsmaterieel. Gunningcriterium EMVI: kwaliteit en prijsSystematiek van gunnen op waarde. Eiser maakt bezwaar tegen toegekende fict, Leermiddelen, Merkuitvragen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

en inzake C-09-561394 - KG ZA 18-1068.Aanbestedingsprocedure van leermiddelen. De wijze waarop de opdracht in de markt is gezet (één lesmethode per subperceel) heeft een mededinging bevorderend effect. Daarnaast worden met de wijze waarop de opdracht is vorm gegeven de aanbesteding rechterlijke beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit niet geschonden. Voorts is sprake van daadwerkelijke mededinging en wordt zoveel mogelijk waarde behaald voor de beschikbaar gestelde publieke middelen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)