Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2023:772 Raad van State 1 maart 2023

ECLI:NL:RVS:2023:772

Datum: 01-03-2023

Onderwerp: Rechtsbescherming

Overige onderwerpen: Evenredigheid , Evenredigheid is everywhere, Evenredigheidsbeginsel, Evenredigheidstoets, Toeslagen, Toetsingsverbod

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Omgevingsrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

Bij besluit van 19 juli 2019 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2017 definitief berekend en vastgesteld. Daarbij is tevens het te veel betaalde voorschot, met rente, van haar teruggevorderd. Deze zaak gaat hoofdzakelijk om de vraag of [appellante] in januari 2018 nog kinderopvangtoeslag kon aanvragen voor de maanden februari tot en met september 2017. Op 4 januari 2018 heeft [appellante] bij de Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht over 2017 aangevraagd voor de opvang van haar zoon. Bij besluit van 9 februari 2018 heeft de dienst aan haar een voorschot kinderopvangtoeslag toegekend van € 4.657,-. Het voorschot is berekend over de maanden oktober tot en met december 2017, waarbij de dienst is uitgegaan van 230 opvanguren per maand tegen een uurtarief van € 7,18. De Belastingdienst/Toeslagen heeft zich op het standpunt gesteld dat het sinds 1 januari 2014 beperkt mogelijk is om kinderopvangtoeslag aan te vragen met terugwerkende kracht en dat [appellante] alleen kinderopvangtoeslag kan krijgen voor de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin zij de aanvraag heeft gedaan.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht