Raad van State 10 maart 2021

ECLI:NL:RVS:2021:518

Datum: 10-03-2021

Onderwerp(en): Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 21 november 2019 heeft de raad van de gemeente Goes het bestemmingsplan "Herziening Marconistraat" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor een supermarkt op de voormalige Gamma-locatie aan de Marconistraat 11. De voorziene ontwikkeling maakt deel uit van een herstructurering van het bedrijven- en detailhandelsgebied rondom de Marconistraat. Met de geplande herstructurering wenst de raad het Marconigebied te revitaliseren en de supermarktstructuur in Goes te versterken. Lidl is initiatiefnemer en zij is voornemens om op de voormalige Gamma-locatie een supermarkt te exploiteren. Lidl stelt dat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing is.

Spreker(s)

mr.-Thomas-van-Zon.jpg
mr. Thomas van Zon

advocaat-stagiair Kennedy van der Laan

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: