Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:1112 Raad van State 15 april 2022

ECLI:NL:RVS:2022:1112

Datum: 15-04-2022

Onderwerp: Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 17 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunningen regulier voor bepaalde tijd ingetrokken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht