Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:574 Raad van State 17 maart 2021

ECLI:NL:RVS:2021:574

Datum: 17-03-2021

Onderwerp: Afzien van Handhaving

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Bij besluit van 19 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân afwijzend beslist op het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen een op het perceel Wettermûne 29 in Dokkum geplaatste schutting. [appellant] heeft het college op 9 juli 2018 verzocht om handhavend op te treden tegen de op het perceel geplaatste schutting evenwijdig aan de inrit van zijn woning. Op 17 juli 2018 is een controle uitgevoerd. Tijdens de controle is geconstateerd dat het voorste gedeelte van de schutting (voor de voorgevelrooilijn) vanaf de weg ongeveer 1 m hoog is. Het laatste gedeelte (voor de voorgevelrooilijn) is schuinoplopend en ongeveer 2 m hoog. Naar aanleiding van de controle heeft het college besloten niet handhavend op te treden, omdat handhavend optreden gelet op de omstandigheden in dit geval niet evenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Ga naar uitspraak