Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:2864 Raad van State 2 december 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2864

Datum: 02-12-2020

Onderwerp: Weigering omgevingsvergunning

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 23 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen geweigerd aan RetailPlan een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van de bestaande panden op de percelen Hazenleger 1, 3, 5 en 5a te Hoogezand voor reguliere detailhandel. [appellante A] voert het beheer over vastgoed op Winkelpark Hoogezand. [appellante A] en RetailPlan kunnen zich niet met het besluit verenigen. Zij hebben aangevoerd dat de brancheringsregel in artikel 9 van de planregels en de weigering van de omgevingsvergunningen in strijd zijn met artikel 15, derde lid, van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376/36; hierna: de Dienstenrichtlijn).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten