Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:225 Raad van State 24 januari 2024

ECLI:NL:RVS:2024:225

Datum: 24-01-2024

Onderwerp: Planschade

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 12 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 3.750,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag tot aan de dag van betaling van de tegemoetkoming. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] te Hardenberg met bijbehorend perceel, kadastraal bekend gemeente Hardenberg, sectie O, nr. 2885. Hij is tevens eigenaar van het belendend perceel, kadastraal bekend gemeente Hardenberg, sectie O, nr. 3833. Op basis van de conclusies van de planologische vergelijking heeft een taxatie van de waarde van de onroerende zaken plaatsgevonden. Volgens de taxatie is de waarde van de onroerende zaken als gevolg van de planologische verslechtering op de peildatum van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan op 26 mei 2016 (hierna: de peildatum) gedaald van € 375.000,00 naar € 360.000,00 en heeft [appellant] een schade van € 15.000,00 geleden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)