Raad van State 3 februari 2021

ECLI:NL:RVS:2021:226

Datum: 03-02-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Haken en ogen nieuw bestemmingsplan

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 8 april 2019 heeft de raad van de gemeente Enschede het bestemmingsplan "Boeldershoek 2018" vastgesteld. Afvalverwerkingslocatie Boeldershoek ligt op de grens tussen de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo en wordt op dit moment geëxploiteerd door Twence B.V. Het bestreden plan voorziet grotendeels in een actuele planologisch-juridische regeling voor het deel van de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek dat is gesitueerd in de gemeente Enschede. Daarnaast voorziet het plan ook in enkele uitbreidingsmogelijkheden voor de afvalverwerkingslocatie in Enschede. Zo is de toegestane maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, niet zijnde gebouwen, in het plan verhoogd van 4 m naar 10 m. [appellant] en anderen zijn een groep van 10 omwonenden en een ondernemer, die wonen, respectievelijk is gevestigd in de omgeving van het plangebied in het buurtschap Twekkelo. Zij verzetten zich tegen het plan en vrezen voor een verslechtering van hun woon- en leefklimaat.

Spreker(s)

mr.-Thomas-van-Zon.jpg
mr. Thomas van Zon

advocaat-stagiair Kennedy van der Laan

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: