Rechtbank Midden-Nederland 20 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Gelderland 1 maart 2024 Rechtbank Limburg 22 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2024:131 Rechtbank Amsterdam 11 januari 2024

ECLI:NL:RBAMS:2024:131

Datum: 11-01-2024

Onderwerp: Index woonruimte

Overige onderwerpen: Woonruimte

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Voornemen tot vernietiging huurverhogingsbeding als zijnde oneerlijk in de zin van de Europese richtlijn oneerlijke bedingen; prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in twee zaken: enerzijds de vraag of het desbetreffende beding oneerlijk is en welke maatstaven of gezichtspunten ter beoordeling daarvan van belang zijn, anderzijds over reikwijdte en gevolgen van de vernietiging van dit beding, onder meer over de mogelijkheid tot splitsing tussen het oneerlijke en eerlijke deel in het beding, terugwerkende kracht van de vernietiging, de mogelijkheid van verrekening van de betaalde huurverhogingen met een gevorderde huurachterstand, verjaring of andere mogelijkheid tot beperking van de terugvordering; huurder vordert huurverhogingen vanaf aanvang terug.

Ga naar uitspraak