Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Amsterdam 15 maart 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022 Rechtbank Rotterdam 28 april 2022 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2023:1407 Rechtbank Amsterdam 15 maart 2023

ECLI:NL:RBAMS:2023:1407

Datum: 15-03-2023

Rechtsgebiedenregister: ICT-recht

Vindplaats: LegalFlix


Collectieve actie tegen drie vennootschappen van het Facebookconcern op grond van art. 3:305a BW (oud). Verwerking persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden zonder grondslag als bedoeld in de Wbp en AVG. Oneerlijke handelspraktijk. Zie ook: ECLI:NL:RBAMS:2021:3307

Ga naar uitspraak
Spreker(s)