Rechtbank Rotterdam 31 januari 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:923

Datum: 31-01-2022

Onderwerp(en): De meldplicht van ongebruikelijke transacties

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Privacy recht, Informatierecht

BC, FT, aanwijzing en boete op grond van de Wwft, niet voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht en vier ongebruikelijke transacties niet (onverwijld) gemeld. Beroepen ongegrond.

Spreker(s)