Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBAMS:2020:2413 Rechtbank Amsterdam 24 april 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2413

Datum: 24-04-2020

Onderwerp: Een appellabel besluit?

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Warmteplan Sluisbuurt. Een warmteplan is een concretiserend besluit van algemene strekking, waartegen beroep openstaat. Beroep gegrond. Op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit hoeft niet aan de aansluitplicht te worden voldaan als met een alternatief een gelijkwaardige oplossing wordt bereikt. Een warmteplan kan geen invulling geven aan deze gelijkwaardigheidstoets. Energiezuinigheid heeft in artikel 1.3 dezelfde betekenis als in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit, en omvat niet alleen de warmtevraag en warmtebron maar ook de elektriciteitsvraag en elektriciteitsproductie van een gebouw. Het Bouwbesluit geeft de gemeenteraad geen basis om daarvan af te wijken. Een warmteplan is feitelijk van aard en kan geen invulling geven aan het begrip gelijkwaardigheid.

Ga naar uitspraak