ECLI:NL:RBAMS:2018:6753

Datum: 24-09-2018

Onderwerp: Herstel van gebreken

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Extern

Aanbestedingsgeschil over het aangaan van een raamovereenkomst voor het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en straatmeubilair. De discussie spitst zich in deze toe op de vraag of de Gemeente het herstellen van het gebrek – het ontbreken van het UEA van de onderaannemer – onder de gegeven omstandigheden terecht heeft gekwalificeerd als een gebrek dat voor herstel in aanmerking kwam. Vordering afgewezen.

Ga naar uitspraak