Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2021:11682 Rechtbank Den Haag 14 september 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:11682

Datum: 14-09-2021

Onderwerp: Hoe stel je vast dat een inschrijving abnormaal laag is?

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Kort geding. Aanbesteding. De eisende partij stelt zich op het standpunt dat de aanbestedende dienst onvoldoende heeft onderzocht of de onderneming aan wie de aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, heeft voldaan aan de eis dat alle bedragen realistisch dienen te zijn en in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden. De voorzieningenrechter volgt eiseres daar niet in. De vorderingen worden afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Diana Paans-van der Arend

senior adviser TwynstraGudde aanbesteden en contracteren