Rechtbank Den Haag 15 juli 2021

ECLI:NL:RBDHA:2021:8507

Datum: 15-07-2021

Onderwerp(en): Herstel van een gebrek

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Openbare inschrijving. Afwijzing vorderingen. Schending vormvereiste dat bieding per post moet worden ingediend, maar die schending leidt er niet toe dat de inschrijving ongeldig moet worden verklaard. Geen oneigenlijk concurrentievoordeel. De nadelige gevolgen van ongeldigverklaring zijn onevenredig in verhouding tot de door eiser aangevoerde belangen bij gelijke behandeling en transparantie.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: