Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2023:11770 Rechtbank Den Haag 25 juli 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:11770

Datum: 25-07-2023

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: LegalFlix


Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. De eisende partij maakt bezwaar tegen het terzijde leggen van haar inschrijving door de Staat. De voorzieningenrechter gaat daaraan voorbij. De Staat kon op basis van de overgelegde volmacht niet aannemen dat degene die namens de derde de Eigen Verklaring heeft ondertekend vertegenwoordigingsbevoegd was. Verder staat weliswaar vast dat de Staat bij de beoordeling een andere volgorde heeft gehanteerd dan in het Beschrijvend Document staat vermeld (ook inschrijvingen die terzijde zijn gelegd, zijn nog beoordeeld op het gunningscriterium), maar het enige verschil is dat de eisende partij anders mogelijk eerder zou hebben gehoord dat haar inschrijving als ongeldig terzijde zou worden gelegd. Geen enkele inschrijver is er op het gebied van de beoordeling van de inschrijvingen door benadeeld dat dit niet is gebeurd. De vorderingen worden afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Bert Lejeune

partner Paulussen Advocaten NV