Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2023:12491 Rechtbank Den Haag 4 augustus 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:12491

Datum: 04-08-2023

Onderwerp: Onjuist invullen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


aanbestedingsprocedure tijdelijke inhuur ICT-professionals; beslissing om inschrijving eiseres als ongeldig ter zijde te leggen wegens volumeomschrijding beantwoording van twee kwaliteitswensvragen kan niet in stand blijven; gedaagde dient indien zij de opdracht nog wenst te gunnen, de inschrijving van eiseres opnieuw te beoordelen met inachtneming van hetgeen in het vonnis is overwogen

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Janneke Kohlen

advocaat en partner Bird & Bird

mr. Bert Lejeune

partner Paulussen Advocaten NV