Rechtbank Den Haag 4 december 2014

ECLI:NL:RBDHA:2014:16374

Datum: 04-12-2014

Onderwerp(en): Gelijkheidsbeginsel

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Dit kort geding heeft betrekking op de aanbesteding door een gemeente van de levering en plaatsing van -nieuwe- ondergrondse containers. In de gemeente zijn reeds ondergrondse containers aanwezig, die zijn geleverd en geplaatst door bedrijf X. X heeft ook op de onderhavige aanbesteding ingeschreven en wint deze aanbesteding. Een andere inschrijver is van mening dat de gemeente twee gunningscriteria heeft gehanteerd die in strijd zijn met het de beginselen van het aanbestedingsrecht, zodat de gemeente moet worden verboden om aan X te gunnen en moet worden geboden tot heraanbesteding over te gaan, voor zover de gemeente dat nog wenst.

Dat wordt door de voorzieningenrechter gevolgd. Hij acht het gunningscriterium ‘de mate van gelijkheid aan de bestaande inwerpzuil’ (waarbij het is verboden om de bestaande zuil exact te kopiëren) in strijd met het gelijkheidsbeginsel, nu dit criterium ertoe leidt dat de degene die de bestaande containers heeft geleverd in het voordeel is ten opzichte van de andere deelnemers. Het gunningscriterium ‘vormgeving en gebruiksgemak’ acht de voorzieningenrechter in strijd met het transparantiebeginsel, nu de beoordelingswijze niet transparant is. Aan de inschrijvers is onvoldoende duidelijkheid gegeven over wat van hen wordt verwacht en de zeer algemeen geformuleerde vragen aan het beoordelingspanel laten teveel ruimte voor subjectieve interpretatie.

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Greetje Fimerius

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: