Rechtbank Limburg 29 juni 2016

ECLI:NL:RBLIM:2016:5528

Datum: 29-06-2016

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wwz. Werkgever vordert gefixeerde schadevergoeding na ontslag op staande voet alsmede schadevergoeding voor verdwenen elektromotoren. De kantonrechter is van oordeel dat de vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 7:661 jo. artikel 6:162 BW niet kan worden aangemerkt als een vordering verband houdende met het einde of het herstel van het dienstverband zoals bedoeld in artikel 7:686a lid 3 BW en verklaart de werkgever niet-ontvankelijk in die vordering.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: