ECLI:NL:RBNHO:2020:5420

Datum: 10-07-2020

Onderwerp: Ondertoezichtstelling

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Extern

Ondertoezichtstelling. De kinderrechter ziet geen meerwaarde om de ondertoezichtstelling opnieuw te verlengen om te werken aan het hoofdprobleem en de oorzaak van de ontstane problemen bij de kinderen: de strijd tussen de ouders. De GI is met deze ouders de afgelopen anderhalf jaar niet in staat gebleken om haar wettelijke taak zoals bedoeld in artikel 1:262 Burgerlijk Wetboek uit te voeren. Voor de kinderen is individuele hulpverlening in het vrijwillig kader toereikend nu de ouders hiervoor openstaan.

Ga naar uitspraak