Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBNHO:2019:10371 Rechtbank Noord-Holland 18 december 2019

ECLI:NL:RBNHO:2019:10371

Datum: 18-12-2019

Onderwerp: RB Zeeland West-Brabant 19 -02 -2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2275: Bij eerdere beschikking is bepaald dat vader en minderjarigen gerechtigd zijn tot contact met elkaar op een nader door de GI te bepalen wijze. Rb: de uitspraak HR 14- 12-2018 staat niet in d

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Avdr.nl

De rechtbank is van oordeel dat het arrest van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) niet zo stringent moet worden uitgelegd dat de GI voor iedere wijziging van de zorgregeling, hoe beperkt ook, de gang naar de rechter moet maken. De rechtbank gaat ervan uit dat de Hoge Raad het – ook gelet op de noodzaak van de GI om haar taken te kunnen vervullen met inachtneming van de mogelijk wisselende behoeften en belangen van minderjarigen – aanvaardbaar acht als de rechter de GI een beperkte bandbreedte aangeeft waarbinnen de GI naar haar inzicht de zorgregeling mag vormgeven.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Johan Visser

senior rechter Rechtbank Den Haag