Rechtbank Oost-Brabant 9 maart 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:1553

Datum: 09-03-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Geschikt voor deelgeschil

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Deelgeschil letselschade. Partijen zijn het erover eens dat er een medische expertise moet plaatsvinden. Tussen partijen is in geschil of verzoeker eerst verdere medische informatie beschikbaar moet stellen, waaronder het volledige huisartsenjournaal. De rechtbank toetst, in navolging van beide partijen, aan de proportionaliteitscriteria uit de Medische Paragraaf bij de GBL. De rechtbank concludeert dat verzoeker meer gegevens moet aanleveren aan de medisch adviseur van verweerder. Het verzoek om verdere voorschotten wordt afgewezen. In dit deelgeschil kan de rechtbank niet concluderen dat verzoeker een hogere schadevergoeding toekomt dan het bedrag dat hij al als voorschot van verweerder heeft ontvangen. Ten slotte is geen sprake van secundaire victimisatie.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: