Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBOVE:2023:4802 Rechtbank Overijssel 27 november 2023

ECLI:NL:RBOVE:2023:4802

Datum: 27-11-2023

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: LegalFlixDe rechtbank staat partij toe tussen te komen, wijst het door eiser en partij gevorderde af en veroordeelt eiser in de proceskosten.
In deze procedure lag ter beoordeling of partij had voldaan aan de gestelde certificeringseis door een beroep te doen op het ISO-certificaat vaan een door haar ingeschakelde onderaannemer. De rechtbank is van oordeel dat dit het geval is, nu door gedaagde in de aanbestedingsleidraad geen specifieke eisen aan de reikwijdte van het ISO certificaat zijn gesteld. Alle inschrijvers, inclusief eiser, hadden dit behoren te begrijpen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marius Strijker

advocaat en partner Clairfort advocaten