Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 oktober 2017

ECLI:NL:GHSHE:2017:4266

Datum: 05-10-2017

Onderwerp(en): Omgangsrecht grootouders

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Omgangsregeling grootouders en kinderen.

Ontvankelijkheid: het hof acht de grootouders ontvankelijk in het door hun ingestelde hoger beroep. Het hof gaat voorbij aan de stelling van de moeder dat de band tussen de grootouders en de kinderen door tijdsverloop is verbroken.

Inhoudelijke beoordeling: Het hof is van oordeel dat de rechtbank de verzoeken van de grootouders om een omgangsregeling vast te stellen terecht heeft afgewezen.

Het hof oordeelt dat er voldoende gronden zijn om de omgang tussen de grootouders en de kinderen te ontzeggen nu dit ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van zowel de kleinkinderen althans omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van de kleinkinderen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: