Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2012:BY2464 Raad van State 7 november 2012

ECLI:NL:RVS:2012:BY2464

Datum: 07-11-2012

Onderwerp: proceskosten

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 10 november 2009 heeft de minister een aanvraag van de gemeente Veldhoven voor ontheffing van de in de artikelen 10 en 11 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) neergelegde verboden voor de das, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger afgewezen.

Ga naar uitspraak