Hoge Raad 20 september 2013

ECLI:NL:HR:2013:CA3748

Datum: 20-09-2013

Onderwerp(en): Schulden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Belastingschuld. Vrouw niet betrokken bij overleg en totstandkoming vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst. Afwijking hoofdregel art. 1:100 BW slechts mogelijk in zeer uitzonderlijke omstandigheden (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1749, NJ 2012/407), waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de ene echtgenoot zich jegens de andere beroept op verdeling bij helfte.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: