Privacy op de werkvloer, wat mag een werkgever wel en niet | najaar

do 30-09-21

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 250,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 30-09-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet zijn al enige tijd van toepassing. Dat betekent dat werkgevers al even aan de slag zijn (of zouden moeten zijn) met de privacy regels. In de arbeidsverhouding spelen die privacy regels een belangrijke rol. Werkgevers verwerken namelijk een groot aantal (gevoelige) gegevens van hun werknemers en sollicitanten.

Welke gegevens mag een werkgever eigenlijk verzamelen en wat mag je als werkgever met die gegevens? Tijdens de cursus ‘Privacy op de Werkvloer: wat mag een werkgever nu wel en niet?’ bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in de arbeidsverhouding, de actualiteiten en zoomen we specifiek in op veel gestelde vragen van werkgevers zoals: “Wat mag ik vragen als een werknemer zich ziek meldt?”, “Wat mag ik een sollicitant vragen tijdens een sollicitatiegesprek?”, “Mag ik de inbox controleren van een werknemer?”, “Mag ik mijn werknemers vragen mee te werken aan een alcoholtest?” en “Mag ik de gegevens van mijn personeel delen met mijn moedervennootschap in de VS?”. Na het volgen van deze cursus heeft u een aantal praktische handvatten die u als werkgever of als adviseur van werkgevers of werknemers zullen helpen bij dergelijke vraagstukken.

Onderwerpen


  • Actuele ontwikkelingen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebied van privacy op de werkvloer
  • Recente nationale en Europese rechtspraak op gebied van privacy op werkvloer
  • Screening van sollicitanten
  • Cameratoezicht op de werkvloer
  • Opnemen telefoongesprekken
  • Monitoring email en internetgedrag van werknemers
  • Uitvoeren drugs- en alcoholtesten
Aanmelden

Spreker(s)

Relevante cursussen