Jurisprudentie huurrecht | februari

Het huurrecht ontwikkelt zich mede aan de hand van jurisprudentie. Door vernieuwende interpretatie van bestaande wetgeving, tegenstrijdige uitspraken of het ontdekken van een vrijwel nieuw deelgebied (huurprijsvermindering vanwege de covidcrisis) is kennis van actuele uitspraken noodzakelijk.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Overzicht uitspraken: Tijdelijke verhuur van woonruimte
    • Kwalificatie als tijdelijke huur
    • Verlenging tijdelijke huur
  2. Overzicht uitspraken: Huurprijsvermindering en corona
  3. Overzicht uitspraken: Wijkvernieuwing=dringend eigen gebruik
  4. Overzicht uitspraken: Afwijkende bedingen en verbintenissenrecht
  5. Overzicht uitspraken: Administratiekosten

Spreker(s)

mr.-Korevaar_IMG_5678.jpg
mr. Elout Korevaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten, docent Universiteit Leiden

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie