Masterclass leergang Burgerlijk Procesrecht online Masterclass leergang vennootschapsrecht online Bekijk alles
Masterclass leergang Erfrecht online

Webinar

Deze specialisatieopleiding erfrecht is de meest uitvoerige en complete postacademische online opleiding op het gebied van het erfrecht.

De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft! De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit blijkt onder meer uit de aandacht van de vFAS voor het erfrecht en het succes van de VEAN, de vereniging van erfrecht advocaten.

De erfrechtpraktijk kan gezien worden als groeimarkt. De belangen rondom de nalatenschap zijn steeds vaker groot, de situatie is vaak juridisch complex en de spanning kan oplopen tot grote hoogte. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. ‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateur executeurs, bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. En daar is emplooi voor de in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. Maar ook in het voortraject zal de advocaat van de familie of de onderneming een aanspreekpunt zijn als er erfrechtelijke keuzes gemaakt moeten worden alsmede de vertrouwenspersoon zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Specialistische kennis van het erfrecht is dan onontbeerlijk.

Hoofddocenten zijn:
Prof. Freek Schols
Prof. Wouter Burgerhart
Onderwerpen

 • Fiscaal erfrecht
 • Executele en (afwikkelings)bewind
 • Gemeenschap en verdeling
 • Gift met tegenprestatie of Schenking
 • Internationaal erfrecht
 • Legitieme portie
 • Overgangsrecht
 • Procesrecht
 • Quasi legaten
 • Saisine
 • Schenking
 • Tweetraps makingen
Spreker(s)

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen