Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:T:2022:697 Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 9 november 2022.

ECLI:EU:T:2022:697

Datum: 09-11-2022

Onderwerp: Wolven zijn populair

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 9 november 2022.Société Elmar Wolf tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk dat een kop weergeeft – Ouder nationaal beeldmerk dat een kop van een hondachtige weergeeft – Oudere internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk dat een kop van een hondachtige weergeeft – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr.207/2009 – Relatieve weigeringsgrond – Geen gevaar van verwarring.Zaak T-596/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)