Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2017:203 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 maart 2017.

ECLI:EU:C:2017:203

Datum: 14-03-2017

Onderwerp: Zwangerschap en ziekte

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 maart 2017.Samira Achbita en Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen G4S Secure Solutions NV.Verzoek van het Hof van Cassatie om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Arbeidsreglement van een onderneming dat werknemers verbiedt om zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens te dragen op het werk – Rechtstreekse discriminatie – Geen – Indirecte discriminatie – Verbod voor een werkneemster om een islamitische hoofddoek te dragen.Zaak C-157/15.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten