Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:536 Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 7 juli 2022.

ECLI:EU:C:2022:536

Datum: 07-07-2022

Onderwerp: Merk en productaansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 7 juli 2022.Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia tegen Koninklijke Philips N.V.Verzoek van de Korkein oikeus om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 85/374/EEG – Aansprakelijkheid voor producten met gebreken – Artikel 3, lid 1 – Begrip ‚producent’ – Eenieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen, of hiertoe toestemming heeft verleend.Zaak C-264/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)