Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:341 Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 april 2023.

ECLI:EU:C:2023:341

Datum: 27-04-2023

Onderwerp: Effectieve rechtsbescherming

Overige onderwerpen: Geen terugkeerbesluit, IND Informatiebericht 2023/6, Unieburgers, Verzorgende derdelanders

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Burgerlijk procesrecht, Strafrecht, Privacyrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 april 2023.M.D. tegen Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság&xd; Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága&xd; .Verzoek van de Fővárosi Törvényszék om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Artikel 20 VWEU – Effectief genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikelen 5, 11 en 13 – Rechtstreekse werking – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Inreis- en verblijfsverbod dat is opgelegd aan een onderdaan van een derde land die familielid is van een minderjarige Europese burger – Bedreiging voor de nationale veiligheid – Niet-inaanmerkingneming van de individuele situatie van deze onderdaan van een derde land – Weigering om een rechterlijke beslissing tot opschorting van de gevolgen van dit verbod ten uitvoer te leggen – Gevolgen.Zaak C-528/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht