Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:561 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 juli 2022.

ECLI:EU:C:2022:561

Datum: 14-07-2022

Onderwerp: The Feta Saga

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 juli 2022.Europese Commissie tegen Koninkrijk Denemarken.Niet-nakoming – Verordening (EU) nr. 1151/2012 – Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen – Artikel 13 – Gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) ‚feta’ ter aanduiding van kaas die in Denemarken wordt geproduceerd en voor uitvoer naar derde landen bestemd is – Artikel 4, lid 3, VEU – Beginsel van loyale samenwerking.Zaak C-159/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)