Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:891 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:891

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Ompakkingsjurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.Novartis Pharma GmbH tegen Abacus Medicine A/S.Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Uniemerk – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2 – Aan het merk verbonden recht – Artikel 15 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – Parallelimport van geneesmiddelen – Ompakking van de van het merk voorziene waar – Nieuwe buitenverpakking – Verzet door de merkhouder – Kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 47 bis – Veiligheidskenmerken – Vervanging – Gelijkwaardige kenmerken – Gedelegeerde verordening (EU) 2016/161 – Artikel 3, lid 2 – Middel tegen knoeien – Uniek identificatiekenmerk.Zaak C-147/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)