Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Rechtbank Den Haag 11 januari 2023 Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:895 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:895

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Inbreukverbod NL - style

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022.Harman International Industries Inc. tegen AB S.A.Prejudiciële verwijzing – Artikelen 34 en 36 VWEU – Vrij verkeer van goederen – Intellectuele eigendom – Uniemerk – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 15 – Uitputting van het aan het merk verbonden recht – In de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel brengen – Toestemming van de merkhouder – Plaats waar de waren door de merkhouder of met diens toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht – Bewijs – Richtlijn 2004/48/EG – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Daadwerkelijke rechtsbescherming – Dictum van rechterlijke beslissingen dat de betrokken waren niet identificeert – Moeilijkheden bij de uitvoering – Beperkt beroep bij de voor tenuitvoerleggingen bevoegde rechter – Eerlijk proces – Rechten van de verdediging – Beginsel van wapengelijkheid (‚equality of arms’).Zaak C-175/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)