Centrale Raad van Beroep 1 april 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:849

Datum: 01-04-2020

Onderwerp(en): Art 17 voorverlenging

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Zo al een voorverlenging van de referteperiode op grond van artikel 17a, eerste lid, aanhef en onder c, van de WW aan de orde is, deze uitsluitend betrekking kan hebben op de periode van 31 mei 2017 tot het einde van de referteperiode op 31 augustus 2017. Nu deze periode slechts 13 weken beslaat en appellant hiermee niet aan de referte-eis kan voldoen zal in het midden worden gelaten of ten aanzien van deze periode is voldaan aan de voorwaarden voor een voorverlenging van de referte-periode.

Up-to-date blijven over Centrale Raad van Beroep 1 april 2020

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel