Centrale Raad van Beroep 10 augustus 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:2021

Datum: 10-08-2021

Onderwerp(en): Ziekengeldsanctie

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

De re-integratie inspanningen van de ex-werkgever in spoor 1 en gedurende het eerste jaar zijn niet voldoende geweest. Het besluit om geen ziekengeldsanctie op te leggen wordt niet gedragen door een deugdelijke motivering. Het hoger beroep slaagt. Vernietiging uitspraak en vernietiging besluit. Omdat herstel van het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit er, gelet op artikel 25, tiende lid, van de Wet WIA, niet toe kan leiden dat aan de ex-werkgever alsnog een ziekengeldsanctie wordt opgelegd, moet het besluit van 19 augustus 2016, voor zover het betrekking heeft op het niet opleggen van een ziekengeldsanctie aan werkgever, worden herroepen. Ter voorbereiding van een nadere uitspraak over de schadevergoeding zal het onderzoek worden heropend. Aan het Uwv zal een termijn worden gegeven om op het gedane verzoek om schadevergoeding te reageren.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: