Centrale Raad van Beroep 17 juni 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1263

Datum: 17-06-2020

Onderwerp(en): Overschrijding belastbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

De rechtbank heeft met juistheid de medische grondslag van het bestreden besluit onderschreven. In wat appellante in hoger beroep nader heeft aangevoerd over de verslechtering van haar gezondheidssituatie per 1 december 2017 en de extra beperkingen die daarvoor volgens haar (alsnog) in de gewijzigde FML van 22 februari 2018 hadden moeten worden aangenomen, wordt geen aanleiding gezien voor twijfel aan de juistheid van de medisch beoordeling. Appellante heeft ter zitting tot slot aangevoerd dat zij als gevolg van haar medicatiegebruik een verhoogd persoonlijk risico heeft, dat zich onder meer uit in beperkingen in mentale alertheid en de rijvaardigheid negatief beïnvloedt. Voor dit standpunt zijn in de gedingstukken, zoals hierboven is overwogen, geen aanknopingspunten te vinden. In het rapport van 1 maart 2018 is inzichtelijk en overtuigend toegelicht dat de (nader) geselecteerde functies – met inachtneming van de daarin voorkomende signaleringen – geschikt zijn voor appellante.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: