Centrale Raad van Beroep 18 augustus 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:3109

Datum: 18-08-2016

Onderwerp(en): Verminderde verwijtbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Het Uwv heeft ten onrechte een ZW-uitkering aan appellante geweigerd op de grond dat er geen sprake is van een afzonderlijke dienstbetrekking. Geen wetsbepaling staat eraan in de weg dat appellante en werkgeefster meerdere naast elkaar bestaande arbeidsovereenkomsten konden sluiten, de ene arbeidsovereenkomst met een omvang van 24 uur voor onbepaalde tijd en de andere met een omvang van acht uur voor bepaalde tijd. Het voortduren van de overeenkomst voor onbepaalde tijd van appellante met werkgeefster is dan ook geen beletsel voor een aanspraak van appellante op ziekengeld – wegens ziekte na eindiging van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – aangezien appellante na eindiging van die arbeidsovereenkomst daaruit geen loonaanspraken meer op werkgeefster had.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: