Centrale Raad van Beroep 24 april 2013

ECLI:NL:CRvB:2013:BZ8359

Datum: 24-04-2013

Onderwerp(en): Ontslagname WW

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Toekenning WW-uitkering. Betrokkene is niet verwijtbaar werkloos geworden. Het feit dat betrokkene uiteindelijk heeft meegewerkt aan de minnelijke regeling doet er niet aan af dat het initiatief tot beëindiging van de ambtelijke aanstelling bij appellant lag. Dit betekent dat van beëindiging van de dienstbetrekking door of op verzoek van betrokkene geen sprake is geweest.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: