Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2016:3215 Centrale Raad van Beroep 25 augustus 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:3215

Datum: 25-08-2016

Onderwerp: Afbakening: De bestuurlijke waarschuwing

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

De rechtbank heeft het beroep tegen de dienstopdracht van 30 juli 2013 terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellant heeft verzuimd hiertegen eerst bezwaar te maken. Waarschuwing. Buitengewoon verlof. Geen werkbare situatie meer vanwege de verstoorde verhouding tussen appellant en zijn leidinggevenden. Overplaatsing. Niet valt in te zien waarom de eigen functie van appellant niet passend zou zijn en dat de korpschef deze overplaatsing gepaard had moeten laten gaan met een bevordering. Weigering teruggave dienstwapen. Gezien de voorhanden zijnde gegevens, waaronder de visie van de bedrijfsarts, heeft de leiding ten tijde hier in geding in redelijkheid kunnen weigeren het dienstwapen aan appellant terug te geven. Er was geen sprake van een stabiel beeld en appellant vertoonde emotioneel gedrag. Overgang naar een functie LFNP-functie. Appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat de matching niet overeenkomstig de Regeling is geschied of dat het resultaat van de matching anderszins onhoudbaar is te achten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Franc Pommer

advocaat Hekkelman advocaten